Homo homini lupus.

pátek 2. prosinec 2011 00:06

Pokud někdo využívá neštěstí jiných, obvykle tomu říkáme hyenismus. Jak potom pojmenovat ty, kteří si na neštěstí lidí založili svoje živobytí? Chtělo by se říct „mrchožrouti.“. Dnes mezi ně patří především různí spekulanti odkupující pohledávky, tzv. inkasní společnosti, ale především exekutoři. Zde se  homo homini lupus est ukazuje v plné své nahotě.

Jestli si někdo myslí, že exekutoři používají na rozdíl od vymahačů dluhů jiné metody práce, je na velkém omylu. Jejich praktiky, které jdou často za hranici zákona, si leckdy nezadají s praktikami českých mafiánů. Pro někoho to budou silná slova, ale ten, kdo s nimi měl co dočinění, bude zastávat názor opačný. Ptáte-li se, zda pro taková tvrzení existují nějaké důkazy; odpověď zní: ano, existuji. (Zde je na místě prohlásit, že se nemluví o skutečných soudních exekutorech zařazených v tabulkách soudu).

Jde o kauzy, které se soudně projednávaly či stále ještě projednávají a na veřejnost, tak jako spousta jiných špinavostí, dějících se v tomto pokrouceným politicko ekonomickém systému  české společnosti, prostě nevyplavou napovrch. Nemají tu „pravou“ společenskou hodnotu, jako je tomu kupříkladu u tunelování a korupce. Není po nich společenská poptávka. V našem státě jsou tak praktiky exekutorů z trestně právního hlediska absolutně nepostižitelné. O nějakém etickém kodexu, který by měli ctít, zde nemůže být vůbec žádná řeč. Jak by měli ctít něco, co vůbec nebylo vytvořeno a uvedeno do praxe?

Některé praktiky exekutorů spojené s psychologickým nátlakem, dehonestací a ostrakizováním dlužníků (právoplatných občanů tohoto státu), budou demonstrovány v dalším textu.  V globálu byly zveřejněny již dříve na tomto blogu v článku Nepřiměřené odírání dlužníků a nemravné obohacování vymahačů.“

Křivdili bychom však těm exekutorům, kteří se snaží odvést svůj byznys v rámci zákona. Zůstává však velkou otázkou, v jakém poměru jsou k ostatním. Nedělejme si žádné iluze. Zkuste se zeptat na názor svého kamaráda, souseda, známého či úplně náhodného člověka, kterého potkáte na ulici. Většinou už každý o nich slyšel, nezřídka je dokonce zažil na vlastní kůži.

Pro ujasnění: jestli jste přesvědčeni o tom, že tito exekutoři jsou tady proto, aby hájili  nějaká práva věřitelů, dopustili jste se omylu číslo dvě, a budete zklamání. Adjektivum „soudní“, kterým jsou krytí s vědomím a požehnáním státu, je zavádějící a nenechte se jim zmást. Jde o prachobyčejné vymahače dluhů, často hrubého zrna, kteří se v rámci vykonávaného byznysu neštítí pro svou hamižnost použit jakékoliv nečisté metody. Je dobře vědět, že tyto novodobé mrchožrouty zajímá především jejich kapsa a způsob, jak si ji co nejrychleji až po vrch napakovat. Buďte si jisti, že zájmy věřitelů jsou až v dalším pořadí.

Aby se objevil mrchožrout, je zapotřebí předhodit mršinu. Mršina se vyrobí velice snadno. Než bude objasněno, jak se mršina vyrábí, je namístě omluvit se všem těm, kteří by měli sebemenší pocit, že se jich to nějakým způsobem dotýká, nebo by se jich to mohlo někdy týkat v budoucnosti.  O mršině se zde pojednává s nadsázkou a pouze v souvislosti s mrchožroutem – tj. očima exekutora, tak jak dlužníka vidí a jak s nim jedná.

Z pohledu exekutora se totiž mršina rovná dlužníkovi v pokročilé fázi rozkladu, zvané   povinný.  Tento povinný je totiž podle jejich způsobu myšlení a jednání už teď, s okamžitou platností zbavený občanské způsobilosti; bez nároku na ochranu vlastní lidské důstojnosti.

Kdyby to bylo možné, zasadili by se o to, aby byl takovýto povinný (stále bezúhonný občan tohoto státu plně požívající podle Ústavy všech svých základních práv a svobod) zbaven rovnou právní způsobilosti. Nemohl by se tak alespoň dovolávat toho, že není ani obviněný, ani obžalovaný a ani pravomocně odsouzený.

Není třeba vůbec modelovat situaci, kde se z dlužníka stane povinný (mršina). Praxe ukázala, že je to velice snadné. Stačí kupříkladu v dobré víře zahájit podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost, investovat do ní své finanční prostředky a radovat se z prvních dosažených úspěchů, popř. oplývat vizemi, jak své aktivity ještě povýšit a  rozšířit. Z počátku se s vámi nikdo nebaví a nikdo vám úvěr neposkytne. V okamžiku, kde se peníze  na účtech začnou točit, máte rázem nabídky od několika bank najednou. Svou firmu si hýčkáte, pracujete s velkým úsilím, věnujete ji obrovskou spoustu času a energie, často i na úkor rodiny, a pak americký sen najednou rychle skončí. Něco se vám nepodaří, odhadnete špatně vývoj trhu nebo své obchodní partnery. Těch možností je spousta. Podnikání je totiž také i riziko. Kdyby nebylo, všude kolem nás by chodili jen sami úspěšní a usměvaví podnikatelé.

Důležitou informací je, že nejde pouze o riziko jednostranné. Tedy pouze budoucího, zatím ještě obyčejného dlužníka. Na skutečnost, že se jedná také o riziko podnikání pro stranu věřitele, se jaksi stále zapomíná. Jejich riziko je totiž z velké části přikryto právě soudní protekcí a nově vytvořeným represivním aparátem tzv. soudních exekutorů, coby vymahačů dluhů. Tato konstrukce však není úplně spravedlivá. Pokud se dlužník nedopustil nějaké trestné činnosti, musí nést riziko ztráty také věřitel, který si měl své riziko podnikání dostatečně ošetřit, nebo peníze raději v daném případě nepůjčovat.

Dalším soustem, kterým exekutoři nepohrdnou jsou lidé, kteří nejsou schopni platit hypoteční úvěry či jiné obdobné půjčky a v neposlední řadě sociálně slabí občané. Stačí dlouhodobě onemocnět, anebo přijít na delší dobu o práci. Banky sice s vámi chvíli hrají, několik splátek za vás platí třeba pojišťovna, ale ve finále o nemovitost přijdete a zbudou dluhy nebo vás banka rovnou předhodí spekulantům, skupujícím za výhodnou cenu pohledávky. Je to však jakoby z deště pod okap. Budete šťastní, když se z vás časem nestanou povinní. Ze sociálně slabých občanů toho sice moc nevyinkasují, ale parazitovat na jejích sociálních dávkách dokážou. Celé to pak není k ničemu; z vyinkasovaných peněz, které jim, obrazně řečeno, vytrhávají u pokladen z ruky, se uspokojí zpravidla nejdříve sami a pak něco odvedou městu, které je vymáháním pověřilo. Takže sociálně slabým nejen že dluhy neubývají, ale z nedostatku se mohou dopouštět krádeží či jiné trestné činnost.

V situaci, kdy někdo dává všanc své jméno a podniká jako fyzická osoba, může mít zaděláno na těžký problém. Stane se, že nesplacené půjčky několikanásobně převýší celý jeho majetek. Po absolvování insolvenčního řízení, zůstanou dluhy pro řízení občansko právní.

Pokud jste přišli, jak se říká na buben  a k tomu ještě nemáte práci, své závazky nejste schopni splácet a věřitel vám je neodpustí. Nejste žádni lumpové, darebáci ani podvodníci. Využili jste svobodu podnikání a ono se vám to nevydařilo. Takových  jsou u nás stovky a tisíce. 

Své trauma z nenaplněných snů a ztráty vlastních investic, navršíte o traumata na druhou, popř. na třetí, kdy žijete na hranici chudoby, protože některé dluhy v menších splátkách sice hradíte, ale navíc už nemáte. Jen stěží máte na obživu. S vámi trpí celá rodina včetně dětí a dalších příbuzných, pokud se s vámi dříve nerozejdou. Pokud zůstáváte jako pevný celek, pak máte šanci přežít.

To však pořád není to nejhorší. To nejhorší vás totiž stále ještě čeká a může trvat hodně pěknou řádku let. Po nějaké době vás obešle exekutor s příkazem, ať ihned resp. v co nejkratší lhůtě, uhradíte všechny dlužné pohledávky. Těch exekučních výzev bude samozřejmě více, podle počtu aktivních věřitelů. Vy však nemáte dluhy z čeho uhradit, ale to exekutory vůbec nezajímá. Stává se z vás mršina, odkázána na pospas mrchožroutovi.

Jednoho dne přijdete odpoledne domů a vyděšená rodina vám s pláčem ukazuje pamflet, který jste měli zcela veřejně vylepený na dveřích vašeho bytu, kolem kterého denně projde celá řada sousedů či lidí zdržujících se zde na návštěvách. Přitom máte vlastní poštovní schránku pro vhazování korespondence řádně označenou vašim jménem docela blízko dveří.

Aktuální kopii  výhružného pamfletu od mrchožrouta naleznete na konci  článku.

Že máte jednu, dvě vysoké školy, jste vzdělaný a naprosto bezúhonný člověk, který nikdy neměl problém se zákony? Že je vaše rodina slušná a své děti řádně vychováváte? Na to zapomeňte! Na to se tady nehraje. Přišel k vám vykonavatel exekutora a začal úřadovat. Z vás se stal povinný. Tečka. Exekutor sedí doma na zadku a k vám vyslal své pohunky.

V začátku postupuje mrchožrout ještě mírně, prozatím pouze psychologickým nátlakem, dehonestací a ostrakizací. Pro sousedy, zvláště pro ty, se kterými se nemusíte, jste rázem ten největší póvl, a dají to vám, vaši rodině a především pak vašim dětem, pěkně sežrat. Stačí zmínka jejich dětí ve třídě a ty vaše budou zažívat hotové peklo. Je to smutné, ale je to tak. V dnešním systému kastování společnosti jsou děti ve škole předmětem posměchu, v horším případě i šikanování, za daleko menší prohřešky. Stačí, když nemají značkové oblečení, jako ti bohatší, nebo mají starší mobil.

Toto byla první ukázka „práce“ exekutora. Je to však pouze výstraha. Celou noc nespíte, v rodině je chaos a vás z toho málem potká zástava srdce. Jako slušní lidé musíte mít z dalšího vývoje události hrůzu.

___________________________________________________________________________________

Druhý den ráno stojí mrchožrout za dveřmi. Samozřejmě, že není sám, je s pomocníkem a venku navíc čeká velké auto. Jste pro něho vzácná kořist, přijel totiž z daleka. Měřil k Vám přes 300 kilometrů. Tak rozhodl soudce. Zřejmě abyste měl dluh ještě vyšší, protože měřit takovou dálku něco stojí. Zvláště pak když cesta trvá několik hodin a auto s velkou spotřebou požere hodně kilometrů a nafty. Náklady jdou samozřejmě za Vámi. Proč nemohl soudce určit někoho ze sousedního okresu? To nikdy nepochopíte.

Chování exekutora (je jedno, že to není majitel firmy, tenhle koná na jeho příkaz a jeho jménem) je od počátku nadřazené a vy brzy víte, že před vámi stojí lidé, které svým intelektem oba hravě strčíte do kapsy. To je první, co zaregistrujete. Potom naberou události rychlejší spád. V umazaných botách, jako vetřelci vtrhnou do Vaši domácnosti, prokážou  se průkazku a vytáhnou na Vás exekuční příkaz. Zjistíte, že k dluhu, který jste měl původně, najednou přibylo dalších 40 tisíc. Jsou to náklady soudu, právního zastoupení věřitele a náklady exekutora, který do té doby neudělal nic víc, než že Vám poslal před pár měsíci výhružný dopis.  Pak ještě nějaká vycvičená paní z tepla kanceláře lustrovala Vaše majetkové poměry. Exekutor si naúčtoval rovnou 16 tisíc. Váš dluh rázem narostl z původních 40 tisíc na dvojnásobek.

Zeptáte se, proč Vám pamflet (tzv. výzva povinnému) vylepil na dveře a proč Vám ho nevhodil do schránky. Odpovědí je že, když jste dlužník, který neplatí, nemůžete čekat nic lepšího. Šlo evidentně o zlý úmysl Vás poškodit a oba to dobře víte. Jde o psychologický nátlak s cílem vytvořit atmosféru nejistoty a strachu. Tyto praktiky pocházejí z dílen tajných služeb a policejního aparátu totalitních států.

Teď se Vás vykonavatel povýšeným tónem ptá, proč jste doposud neuhradil původní dluh a kdy hodláte zaplatit těch nových osmdesát tisíc. Pomocník exekutora zapíná videokameru a vše natáčí. To, že zapnul nahrávání na záznam, Vám samozřejmě neřekne. Odpovídáte, že nejste solventní a že nevíte, kdy potřebné peníze dáte dohromady. Snažíte se hájit tím, že máte ještě další dluhy u jiných věřitelů, přičemž některé z nich hradíte formou pravidelných splátek. Navíc skutečně už nemáte. Neobratně, celý rudý, se studem z ponížení koktáte, že jste se dostal do potíží při předchozím podnikání a že nevidíte žádné rychlé řešení, jak své závazky splatit. Exekutor se tváří nechápavě a kroutí nad Vámi hlavou. Cítíte se jako blbec. Trvá na tom, abyste okamžitě dlužnou částku uhradil. Nebo mu dál alespoň nějaké peníze, jinak, že započne exekuční zabavení movitých věcí. Ptá se, kde máte zaparkovaný automobil. Nevěří Vám, že automobil už nemáte, neboť jste o něj již dávno přišel v konkurzní řízení. Zeptá se, kde máte nějaké další bydliště a požaduje adresu. Nechápete. Mrchožrout Vám s pohrdáním řekne: co jste to  za lidi, když neplatíte své dluhy.

Uvědomíte si, že jsou přítomné děti a vše sledují se slzami v očích. Z jejich tváří odezíráte zděšení. Neví ještě pořádně, co se děje, ale ví, že tohle není dobré. Mají strach. Manželka je uklidňuje a posílá do vedlejšího pokoje. Trauma vašich dětí, ač si to hned neuvědomujete, začíná. Vy a manželka se zatím snažíte držet, přestože jste před tím žádnou psychologickou průpravu neprodělali. Mrchožrout přitvrdí a začne Vás ponižovat nepříslušnými poznámkami o Vaši neodpovědnosti a neochotě splatit dluh věřiteli. Víte, že jakékoliv vysvětlování je marné. V okamžiku, kdy se Vás zeptá, kde jsou schované peníze, které určitě doma máte, Vás pomalu ale jistě začne brát vztek. Vztek z ponížení, bídné situace, z přítomnosti vyděšené manželky a ještě více vystresovaných dětí a nejvíc potom z hlouposti a arogantnosti mrchožrouta.

 

To byla druhá ukázka praktik exekutora. Permanentní psychologický nátlak, ponižování a povýšené chování. Kdo nezažil, nepochopí, protože se nemůže vcítit.

Exekutor prochází po bytě a obhlíží, jaký bude mít úlovek. Po čistých kobercích Vám šlape v umazaných botách. Manželka se slušně ptá, zda by se nemohl  přezout a nabízí mu přezůvky. Dostane se ji odpovědi, že je prováděn exekuční zákrok a on potřebu přezutí necítí. Arogantně Vám sdělí, že pokud si myslíte, že Vám způsobil nějakou škodu, můžete si náhradu vyžádát u jeho nadřízeného. Dodá, že se ze zásady nepřezouvají, protože neví, co jste za lidi. Mohli byste jim prý boty vyhodit z okna. Po těchto slovech byste nejraději s těmi botami vyhodili z okna i jeho pána.  

Exekutor přistupuje k soupisu movitých věcí. Mlčky a bezradně sledujete, jak jednotlivé věci v domácnosti zapisuje na papír. Pak je polepuje žlutými nálepkami „exekučně zabaveno“. Bere místnost po místnosti a zabavuje všechno, co „nepotřebujete.“ Také nábytek. Pomocník mu sekunduje s videokamerou. Elektroniku pak pomocník stahuje ke dveřím, aby ji snadno odnesl. Mrchožrout zatím prohlíží všechny skříně, skříňky a zásuvky. Prohrabuje se v prádle a vy nevíte, co vlastně hledá. Nic neopomene, nic nevynechá. V dětském pokoji bere do rukou i některé hračky a obrací je v rukou. To snad ne, říkáte si a dělá se Vám  špatně.

Když se mrchožrout zastaví u ledničky a připravuje žlutou nálepku, začnete protestovat. Ledničku přece rodina nezbytně potřebuje. Máte děti ve školním věku, jste pětičlenná rodina a někde rychle se kazící potraviny uskladnit potřebujete. Dostane se Vám poučení, že podle nejnovějšího nálezu Nejvyššího soudu ledničku nepotřebujete. V době supermarketů si můžete nakupovat denně čerstvé potraviny tam. Vyjmenuje jogurty pro děti, zeleninu a maso. Můžete si to prý hned zkonzumovat a pak si zase znovu dojít pro čerstvé, kdykoliv to budete potřebovat. Vy nevíte, zda si nedělá legraci, nebo je skutečně tak hloupý. Chce se Vám něco říct o pitomcích a o tom, že nejbližší supermarket je tři kilometry vzdálený, ale pak jen mávnete rukou a rezignujete. Manželce se to samozřejmě nelíbí a hlasitě, teď již s emocí v hlase, protestuje. Exekutor je neoblomný a Vy se pokoušíte manželku uklidnit. Zkoušíte se ho zeptat, jestli je také otec rodiny a má děti. Nechápavě Vás odmítne slovy, proč se ho na takové věci vůbec ptáte a zdůrazní, abyste svou odpovědnost za neplacení dluhů neschovával za děti.

Na řadě je koupelna a v ní automatická pračka. Nastává stejný problém, mrchožrout poučuje, že si můžete dát prát prádlo do prádelny, která však ve vašem městě vůbec neexistuje. Také prý může manželka prát ručně. Vás chytá opravdový vztek a manželka se hlasitě rozpláče. Pomocník natáčí a nahrává pouze to, co potřebuje.

Na řadu přijde postarší notebook. Ten počítač není náš, ale našeho dědy, sdělíte mrchožroutovi. On se podívá k oknu, kde sedí na stoličce starý muž, kterého doposud přehlížel. Vyzve ho, ať předloží doklady o vlastnictví. Manželka vytahuje ze šuplete daňový doklad, na který naštěstí nechala jméno a příjmení dědy při nákupu připsat. Není zde uvedeno výrobní číslo. To není tady tento notebook, snaží se Vás exekutor přesvědčovat. Chce, aby bylo vlastnictví doloženo výrobním číslem. Manželka mu podá druhý doklad, záruční list, kde je výrobní číslo zřetelně uvedeno. Není to uvedeno na daňovém dokladu a záruční list mě nezajímá, důrazně sděluje. Přesto nechá dokumenty projet videokamerou. Potom vytahuje žlutou nálepku a notebook zabavuje. Mezi exekutorem a rodinou vzniknou další dohady. Odkáže je na podání vylučovací žaloby k soudu. Další výdaje za advokáta pokud si neumíte žalobu napsat sám a sám se také hájit.

Děda sedí a mlčí. Zrak a sluch mu ještě slouží. V  hlavě se mu začnou vybavovat  vzpomínky na dávnou minulost. Na husákovskou dobu normalizace a návštěvy tajné policie v jejich bytě. Postupně vzpomínky přecházejí do padesátých let, kdy byl po studiích několikrát vyslýchán v Bartolomějské ulici v Praze. Vzpomínky se zastaví v době protektorátu a skončí u chlapů v dlouhých kožených kabátech s klobouky naraženými do čela. Pak se pomalu zdvihne ze židle a šourá se pryč.

V bytě pokračují dohady. V hlase povinných lze rozpoznat stále silnější emoce. Atmosféra je  napjatá. Uprostřed toho všeho se otevřou dveře a vstoupí děda, v rukou nabitou brokovnicí.

„Seberte si ty věci a vypadněte z mého bytu“, pronese tichým, ale rozhodným hlasem.

Mrchožrouti se dají překotně na úprk. Děda za nimi zabouchne dveře. Pak uvolní závěr a vytáhne z komory obě patrony. Brokovnici postaví do kouta. Mlčky si přisedne k synovi ke stolu a dlouze se mu zadívá do očí. Potom společně čekají na příjezd zásahové jednotky.

Kamil Žárský
Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis.

Výzva povinnému.
   


Kamil Žárský

Kamil Žárský

Člověk si musí najít svou cestu. Nezřídka ji hledá celý život. Můj úhel pohledu může být dost ostrý.

„Naše přirozená povaha potřebuje pohyb: úplný klid - to je smrt.“ BP

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora