Pěší zóna.

neděle 2. říjen 2011 21:25

Kdesi jsem se dočetl, že pět amerických bezdomovců žaluje město Charlottesville za to, že zakázalo žebrání obchody a restauracemi lemované pěší zóně v centru města. Pětice  tvrdí, že tím radnice porušila jejich svobodu projevu, kterou jim zaručuje americká ústava. Je jen dobře, že obdobný problém nemusí řešit vedení naší táborská radnice. Nebylo by jim co závidět.

     Na naší sympatické a příjemné pěší zóně v Pražské ulici, pokud mě neklame zrak a paměť  jediné ve městě,  však nastal jiný problémem. A to neméně závažný. Svobodu projevu tam s největší pravděpodobností porušuje dopravní značka IP27a, umístěná na začátku pěší zóny, někde mezi cukrárnou a domem č.p. 13.  

     Pro větší pořádek potřebujeme vědět k čemu pěší zóna vlastně je a komu slouží. Nahlédnutím do naučného slovníku zvíme, že pěší zóna je ulice uzpůsobená tak, že na ní nejsou jízdní pruhy. Celá šířka  pozemní komunikace je pak určena pro chodce a ulice je označena příslušnou dopravní značkou; dopravní značka označující pěší zónu může povolit vjezd vybraným druhům vozidel nebo v omezeném období, v některých pěších zónách je veden provoz tramvají. Neméně důležitou součástí naši informace tedy je, že mezi chodci můžou jezdit také tramvaje (Praha, Anděl).

     Ti bystřejší z nás již určitě vědí nebo alespoň tuší, o co tady jde. Po pěší zóně v Pražské ulici nejezdí tramvaje, ale jiné „vybrané“ druhy vozidel! Mezi váženými občany Tábora a vítanými návštěvníky města korzujícími po bulváru, okolo rodičů sedících na předzahrádkách vybraných restaurací a kafé barů, popíjejíce  lahodné nápoje a přitom bedlivým okem pozorujíce skotačící neposedné ratolesti, jezdí bez zjevně povoleného výběru  různá vozidla, především pak ta motorová. Jejich řidiči projevují jakoukoliv nechuť k omezování svobody svého projevu. Nota bene zapříčiněnou nějakým kusem obyčejného, pravděpodobně pozinkovaného plechu, ještě k tomu bezohledně pomalovanému, řečenému dopravní značka.

     Takový stav je na pováženou a radnice by měla očividně zajistit nápravu. Ne jen proto, že všichni ti neukázněnci projíždějí na počátku pěší zóny okolo úřadovny městské policie, ale aby toho nebylo málo, tak na konci zóny míjejí pro změnu úřadovnu policie státní. Přitom o uniformu ani nezavadíte, natož abyste zakopli. Mohlo by se totiž nakrásně stát, že namísto bezdomovců, bude radnici žalovat úplně z jiných důvodů, i když si to nikdo z nás určitě nepřeje, oprávněně rozzlobený rodič zraněného dítěte.

 

Otištěno v týdeníku Táborsko

 

Kamil Žárský

Kamil Žárský

Kamil Žárský

Člověk si musí najít svou cestu. Nezřídka ji hledá celý život. Můj úhel pohledu může být dost ostrý.

„Naše přirozená povaha potřebuje pohyb: úplný klid - to je smrt.“ BP

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora